Чињеницама разбијамо пропаганду власти о историјском улагању у породицу и омладину

На сајту Општине Инђија објављена је вест са насловом „Трећина буџета намењена подршци породици и омладини“.  Онај ко чита само наслове, помислиће „ Прелепа вест, то је одговорна општина. Боља од свих“. Ипак, онај ко отвори вест и прочита је у целости мислиће слично након свих оних побројаних силних милиона. Но, аутор текста је пажљиво бирао речи јер циљ вести није информисање грађана о томе како се троши њихов новац већ пропаганда која за циљ има стварање слике о општини која велики део буџета издваја за породицу и омладину. Разлог? Једноставно. Скупљање политичких поена.

Због тога смо анализирали структуру расхода у делу буџету који се односи на предшколско, основнно и средње образовање, као и планирана средства за спорт и омладину. Такође, упоредили смо буџет за 2023. годину, за који власт толико истиче да је окренут породици, са буџетом за 2016. годину који је креирала прошла власт, за коју кажу да је уништила Инђију. Уз то, урадили смо поређење са две граничне општине – Румом и Старом Пазовом.

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Ово пише на сајту општине када се говори о улагању у предшкослко образовање:

Највише средстава опредељено је за предшколско образовање, односно 379 милиона динара. Од 1. јануара 2023. године вртић је за све малишане са територије општине Инђија бесплатан. Ова мера једна је од најзначајнајих у области подршке породици и растерећивања кућног буџета родитеља.

Захваљујући овој одлуци просечна породица са двоје мале деце уштеди 96 хиљада динара годишње.

Прва и важна ствар коју грађани треба да знају: НИШТА НИЈЕ У ПОТПУНОСТИ БЕСПЛАТНО.

Јер грађани ће то платити на један или други начин. Боравак деце у вртићима платиће грађани али кроз порезе а не накнадом од 4000 на месечном нивоу. Ову одлуку општина је могла да донесе много раније, јер на годишњем нивоу то буџет општине олашкава за нешто више од 50 милиона динара. Поређења ради, за Сцена фест и фудбалски клуб се издваја више од тога.

Друго,  локалне самоуправе су дужне по закону да плаћају 80% трошкова боравка деце у вртићима. Преосталих 20% су плаћали родитељи, а од 1. јануара то ће радити Општина Инђија.  

Поређења ради, у буџету Општине Рума је за 2023. годину је опредељено 500 милиона за предшколско образовање, а буџет Руме је  мањи од инђијског. У Руми је вртић бесплатан већ неколико година.

Буџетом Стазе Пазове за предшколско образовање је предвиђено 607 милиона,  228 више него у Инђији. Укупни буџет Старе Пазове мањи је него буџет Инђије.

акле, и Рума и Стара Пазова процентуално издвајају за предшколско образовање него Инђија. То говоре чињенице. Не ми.

Процентуално гледамо,  Општина Инђија за предшколско образовање издваја 7.86% буџета, Рума 12.5%, а Стара Пазова скоро дупло више од Инђије – 14.40%.

То можете видети и у табели 1.

Структура расхода

Највећи део средстава у програму предшколско образовање одлази на плате запослених и финансирање боравка деце у вртићу. Од предвиђених 384 милиона за овај програм, 378 милиона намењено је функционисању предшколског васпитања и образовања. 

У те трошкове спадају плате и додаци запослених, стални, трошкови, машине и опрема, текуће одржавање, услуге по уговору итд. Укратко, ова средства су намењена за несметано похађање вртића.

Комплетан списак расхода у овом делу програма можете да погледати у табели испод.

Када је реч о пројектима у области предшколског образовања, предвиђено их је шест.  Први је доградња објекта Невен, у ком се недавно обрушио плафон на децу која су спавала, као и радови на поменутом објекту. Такође, предвиђена су средства за санацију поткровља у Бешки. Планирана је изградња нових објеката у три инђијска села – Марадику, Јарковцима и Новим Карловцима.

Делимично ћемо цитирати део песме чувеног Боре Ђорђевића – „теоретски буџет лепо звучи, малчице је другчије у пракси“.

Сви ови пројекти, били су у буџету и претходних година, али нису реализовани. Већ три године заредом планира се изградња вртића у Новим Карловцима, али то је остало мртво слово на папиру. Власт је дала чврста обећања да ће он бити изграђен у овој години, те нам остаје да видимо да ли ће објекат заиста бити изграђен или ће и он у рубрику неиспуњена обећања.

Комплетне расходе у програму предшколско образовање погледајте у табели испиод.

Када је реч о буџету за 2016. годину који је креирала пређашња локална самоуправа када је на њеном челу био Петар Филиповић за функционисање предшколске установе било је из буџета опредељено 215.910.000 динара, што је 7% посто укупно буџета, три мање него у 2023. години.  У односу на тај период, у Инђији је 2021. године отворен нови објекат вртића, а постојећи објекти проширени су за неколико просторија (Невен и Сунце), што је резултирало већим бројем деце и запошљавањем нових васпитача.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Ово пише на сајту општине када се говори о улагању у основно и средње образовање:

Подизање квалитета образовања огледа се у новчаним средствима намењених основним и средњим школама. Ове године издвојено је скоро 300 милиона динара, највише до сад. Средства су махом намењена за инфраструктурне радове и опрему неопходну за квалитетнију наставу.

За програм основно образовање буџетом Општине Инђија предвиђено 216,415,200 динара. То представља 4.43% укупног буџета.

 Иако на сајту општине пише да су средтва махом намењена за инфраструктурне радове и опрему, то јесте делимично тачно. Ова средства су намењена за нормално функционисање основних школа са територије општине Инђија. У то спадају путни трошкови професора, стални трошкови (вода, гас, струја, телекомуникација), трошкови путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, машине и опрема, итд. Да не грешимо душу, тачно јесте да се претходних година обновио велики број учионица и фискултурних сала.

Комплетне расходе у програму основно образовање погледајте у табели испод.

Процентуално гледано, и Општина Рума и Општина Стара Пазова издвајају више новца за основно образовање него Инђија. Рума је својим буџетом предвидела за овај програм чак 259 милиона динара, што износи скоро 6.5% буџета у односу на 4.43% у Инђији. У Старој Пазови проценат је мало већи него у Инђији – 4.79%, што у средствима износи 202 милиона динара.

Упоредни приказ буџета намењених за основно образовање погледајте у графикону испод.

Буџетом за 2016. годину за основно образовање било је предвиђено 197.170.000 динара. Када ову цифру посматрамо независно од висине буџета, у 2023. је предвиђено више средстава за основне школе. Међутим, процентуално гледано буџет из 2016. за основно образовање определио је 6.4%, два више у односу на 4.43% из 2023. године.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Ово пише на сајту општине када се говори о улагању у основно и средње образовање:

Подизање квалитета образовања огледа се у новчаним средствима намењених основним и средњим школама. Ове године издвојено је скоро 300 милиона динара, највише до сад. Средства су махом намењена за инфраструктурне радове и опрему неопходну за квалитетнију наставу.

пштина Инђија предвидела је буџетом 79 милиона динара за средњошколско образовање, што представља 1.61% посто укупног буџета за 2023. годину.

Рума је буџетом предвидела 55.5 милиона динара, што је удео од 1.39%. Општина Стара Пазова процентуално издваја најмање за средње образовање – 1.13%. То у средствима износи 47.5 милиона.

Када је реч о буџету 2016. године за средње образовање било је опредељено 74.230.000 динара, што је било 2.4% буџета локалне самоуправе.

СПОРТ И ОМЛАДИНА

Ово пише на сајту општине када се говори о улагању у спорт и омладину:

Историјски висок буџет је и за спорт. Врхунски остварени резултати у бројним спортским клубовима оправдавају издвајање за ову област у износу од 230 милиона динара.

230 милиона динара намењено је спортским удружењима који постоје на територији Општине Инђија. Највећи део одлази на фудбалске клубове, а у томе предњачи ФК Инђија која из буџета општине добија око 40 милиона динара. Поређења ради, бесплатан вртић за сву децу кошта општину око 50 милиона на годишњем нивоу. Уз то, финансирају се и други спортски колективи попут рукометног клуба у обе конкуренције, као и женског одбојкашког.

Када аутор текст поручује да трећина буџета одлази за породицу и омладину, он у то рачуна и средства намењена за изградњу спортске хале у Инђији, као и спортске хале у Бешки и изградњу рефлектора на градском стадиону.

Када не бисмо рачунали ова три пројекта за које је буџетом предвиђено укупно  435 милиона, укупна издвајања за образовање и спорт износила би 991 милиона, што је 20,1% буџета, што је петина. Дакле у трећину издвајања за породицу и омладину власт рачуна изградњу рефлектора на градском стадиону и завршетак две хале. То аутор текста свесно не говори у свом тексту, јер то не би ишло у прилог пропаганди да је трећина буџета одвојена за породицу и омладину.

Aли и када бисмо рачунали комплетан програм, издвајања за предшколско, основно и средње образовање заједно са спортом чинило би 29.3% буџета. Дакле, ни то није цела трећина.

У табели испод можете видети који се то све пројекти планирају у оквиру програма Развој спорта и омладине.

Kaда је реч о нашим комшијама, Рума је за програм Развој спорта и омладине определила 5.23% буџета, што износи  236.5 милиона динара. Спортским клубовима Рума планира да да 80 милиона динара, 2.5 мање од Инђије. Остатак се односи на реновирање терена и изградњу спортске хале у Путинцима , као у функционисање локалних спортским установа.

Стара Пазова је за овај програм наменила 196 милиона, а велика већина ће се потрошити на дотације спортским удружењима.

Kaда је реч о буџету Инђије из 2016. године, тада је на програм Развој спорта и омладине било опредељено 408 милиона, што је 13.2% тадашњег буџета. Међутим, иста је ситуација као и са буџетом за 2023. годину. Велики део тога отишао је на инфраструктуру у области спорта, тачније на изградњу хале у Лејама – чак 348 милиона од предвиђених 408. Не рачунајући халу у Лејама, буџетом за 2016. годину за спорт је било опредељено 1.7% буџета.

ЗАКЉУЧАК

Aко гледамо удео средстава намењених за предшколско образовање, процентуално највише издваја Општина Стара Пазова – чак 14,41%. Потом следи Рума са 12,5%, а тек након ње буџет из Инђије из 2023. године – 7,86%.  Седам процената буџета Инђије за 2016. годину било је намењено за предшколско образовање.

Дакле, Рума и Стара Пазова процентуално издвајају доста више од Инђије за вртиће, док овогодишњи буџет општине Инђије је сличан у овом програму буџету из 2016. године.

Када је реч о основном образовању, Рума је определила највише – чак 6,48% свог буџета. Затим следи буџет Инђије из 2016. године са 6,39%. Удео средстава за основно образовање ове године у Инђији износи 4,43% док је у Старој Пазови 4,8%.

пштина Инђија је буџетом за 2016. година била предвидела 2,41% свог буџета за средње образовање. У 2023. години та цифра износи 1,62%, док ове године Рума за ту намену издваја 1,39% свог буџета, а Стара Пазова најмање 1,13%.

Дакле, буџет Општине Инђија процентуално предвиђа мање средстава за образовање него буџет Руме и Старе Пазове, као и буџет општине из 2016. године.

Оно где Инђија предњачи  у осталу на суседне општине јесте издвајање које је намењено спортским клубовима. С обзиром да у развој спорта и омладине Општина Инђија рачуна и инфраструктуре пројекте, логично је да ће то заузети значај део буџета и отуда на папиру изгледа да велика издвајања за породицу и омладину. Истина је мало другачија. 

Не рачунајући три велика пројекта, Општина Инђија за образовање и спорт издваја 18%, Пазова мало више 24%, а Рума око 21%. Буџет Инђије из 2016. за те сврхе наменио је 17.5%.

Важно је да грађани, који бирају ко ће распоређивати њихов новац, знају све информације и да на основу њих донесу одлуку.

Јер издвајања за образовање и породицу се у медијима представљају као историјска и да смо бољи од других, али бројке кажу другачије. Процентуално није пуно више него 2016. године, а примера ради Рума и Пазова издвајају више новца, поготово када је реч о образовању.

И важно је напоменути, планирана средства су једно, а њихово извршење друго. Можете ви да планирате 70% буџета за ове ствари, па на крају новац грађана заврши у ресторанима, на службеним путовањима и сумњивим јавним набавкама. Неспорно је да се издваја за образовање и омладину, али не треба то да се представља као нешто епохално и као нешто што нико пре није радио.

Главна пропагандна порука локалне власти последњих пар година јесте „ИНЂИЈА – најбоље место за породицу“. И то јесте лепо, али треба се мало зауставити и ПРЕЋИ СА РЕЧИ НА ДЕЛА.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *