КАКВУ ОПШТИНУ ИНЂИЈА ЖЕЛИМО?

Покрет Грађанин своју мисију базира искључиво на развијању демократских процеса у позитивном смеру, што се уоквирује у веће учешће грађана током процеса доношења одлука у Општини Инђија, критичком оцењивању рада јавне управе, слободи медија, грађанском активизму, систему заснованом на појединцу који уз слободу се налази и у клими која подстиче максимизацију личних потенцијала која у крајњем доприноси развоју целокупне заједнице.

До испуњења дате мисије долази се независно од позиције покрета Грађанин, који путем свог медија критички и благовремено обавештава и позива јавност на деловање, промишљање, критику и учешће у јавном деловању.

Као опозиција, Покрету је такав приступ потребан у задобијању поверења за вршење извршне власти како би дате вредности могао конкретно да пласира путем рецимо позива на јавне расправе, организовању зборова и производњи сервиса који директно позива грађане на учешће што за циљ има задовољење потреба грађана и уједно оцену рада покрета у улози вршитеља извршне власти.

Може да се догоди да Покрет Грађанин никада не буде део извршне власти, а да наша мисија буде остварена. То ће бити онда када целокупна јавност буде усвојила наше идеје и вредности које заступамо. Мисија не мора нужно бити испуњена путем извршне власти уколико деловањем Покрета јавност усвоји вредности.


ВИЗИЈА ПОКРЕТА ГРАЂАНИН темељи се на принципима одрживог развоја. Одрживи развој подразумева развој који се темељи на задовољењу потреба садашњих генерација притом не угрожавајући потребе надолазећих. Дати концепт представља равнотежу између потрошње ресурса и очувања природних система који у крајњем има за циљ да обезбеди мир и просперитет за све, очува животну средину и искорени сиромаштво.

Како је спровођење одрживог развоја везано за Општину Инђију која се номинално развија, визија која се примењује путем стратешких докумената и пројеката морала би да да на значају очувању животне средине, већој урбаној мобилности и интеграцији околних села која се суочавају са трендом сенилизације. Будући да се на одрживом развоју мало шта започело и чињеница је да се политичко деловање и даље одвија у дневнополитичкој равни потребно је много времена и улагања, али најпре политичке воље да би се Инђија у будућности могла назвати одрживим градом.

Зато је потребна хитна рационализација ресурса, јер у за животну средину важи принцип сутра је увек касно, што би се постигло побољшањем енергетске ефикасности, увођењем концепта циркуларне економије, уз интегрално управљање отпадом које би у крајњем пружило чисту воду, земљу и ваздух и тиме задовољило базичне потребе целокупне заједнице.

Уз вашу помоћ, ми то можемо.     

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *